free html5 templates
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG / ĐỘC LẬP / VÔ HẠN / KHÔNG NHÀ ĐIỀU HÀNH

1/2

Giá vé: 0.05 ETH
Người tham gia mỗi vòng: 2
Cơ hội: 1/2 (một trong hai người tham gia giành chiến thắng)
Giải thưởng: 0.09 ETH (1.8x)
Thanh toán tự động ngay lập tức

1/3

Giá vé: 0.02 ETH
Người tham gia mỗi vòng: 3
Cơ hội: 1/3 (một trong ba người tham gia giành chiến thắng)
Giải thưởng: 0.05 ETH (2.5x)
Thanh toán tự động ngay lập tức

1/6

Giá vé: 0.01 ETH
Người tham gia mỗi vòng: 6
Cơ hội: 1/6 (một trong sáu người tham gia giành chiến thắng)
Giải thưởng: 0.05 ETH (5x)
Thanh toán tự động ngay lập tức

1/11

Giá vé: 0.01 ETH
Người tham gia mỗi vòng: 11
Cơ hội: 1/11 (một trong mười một người tham gia giành chiến thắng)
Giải thưởng: 0.1 ETH (10x)
Thanh toán tự động ngay lập tức

XỔ SỐ CHỦ NHẬT

Giá vé: 0.01 ETH
Người tham gia: từ 100 đến không giới hạn
Tỷ lệ thanh toán: 95%
Vé trúng thưởng: 50% + 1
Bốc thăm: Chủ nhật hàng tuần @ 00:00 UTC
Cơ hội: 0.01ETH (1x) – 1/2, 0.02ETH (2x) – 1/6.5, 0.04ETH (4x) – 1/20, 0.1ETH (10x) – 1/100
Giải độc đắc - không giới hạn, ~ 20% tổng giải thưởng

Nhiều trò chơi xổ số thú vị hơn sẽ đến! Luôn công bằng, độc lập và không bị kiểm soát!

© Copyright 2019 SUNDAY LOTTERY - Tất cả các loại xổ số phân quyền / Xổ số blockchain phân quyền, công bằng, độc lập