how to create a website for free

XỔ SỐ CHỦ NHẬT

Giá vé: 0.01 ETH
Người tham gia: từ 100 đến không giới hạn
Tỷ lệ thanh toán: 95%
Vé trúng thưởng: 50% + 1
Bốc thăm: Chủ nhật hàng tuần @ 00:00 UTC
Cơ hội: 0.01ETH (1x) – 1/2, 0.02ETH (2x) – 1/6.5, 0.04ETH (4x) – 1/20, 0.1ETH (10x) – 1/100
Giải độc đắc - không giới hạn, ~ 20% tổng giải thưởng

Để chơi, gửi ETH đến 0xF7bc2F1E9c4c5a59d1CCfa52D54A1B7fF1e75c50
hoặc vào mã QR

Nếu bạn giành chiến thắng, giải thưởng của bạn sẽ được gửi tự động vào ví của bạn.

Thông tin và thống kê
(để xem dữ liệu bên dưới, bạn cần sử dụng Metamask (metamask.io) hoặc bất kỳ trình duyệt dApp nào như Trust Wallet, Coinbase Wallet hoặc các trình duyệt khác)

Thông tin

Tình trạng hiện tại:
Tổng số ETH đã gửi:
Tổng số USD đã gửi:
Người chơi duy nhất:
Vòng hiện tại #:
Vé được bán trong vòng hiện tại:
Giải độc đắc trong vòng hiện tại (tính đến thời điểm hiện tại):
Số dư hợp đồng:

Kết quả vòng cuối

Vé đã bán:
Số lượng vé thắng:
Vé thắng:

Dữ liệu của bạn

Địa chỉ ví của bạn:
Số tiền chi cho vé (tổng cộng/vòng này):  / 
Tiền thắng của bạn (tổng cộng/vòng cuối cùng):  / 

Mua vé
Số tiền:

   ETH

5 giao dịch mới nhất

Ngày Số tiền TxHash

Giải thưởng

0.01 - ~

Cơ hội

50%+1

Bốc thăm

Chủ nhật hàng tuần @ 00:00 UTC

© Copyright 2019 SUNDAY LOTTERY - Tất cả các loại xổ số phân quyền / Xổ số blockchain phân quyền, công bằng, độc lập