responsive website templates

Xổ số 1/2

Giá vé: 0.05 ETH
Người tham gia mỗi vòng: 2
Cơ hội: 1/2 (một trong hai người tham gia giành chiến thắng)
Giải thưởng: 0.09 ETH (1.8x)
Thanh toán tự động ngay lập tức

Để chơi, gửi ETH đến 0xA8a5740249068871e8306AA9BAEDFda967DeA2aa
hoặc vào mã QR

Nếu bạn giành chiến thắng, giải thưởng của bạn sẽ được gửi tự động vào ví của bạn.

Thông tin và thống kê
(để xem dữ liệu bên dưới, bạn cần sử dụng Metamask (metamask.io) hoặc bất kỳ trình duyệt dApp nào như Trust Wallet, Coinbase Wallet hoặc các trình duyệt khác)

Thông tin

Tổng số ETH đã gửi:
Tổng số USD đã gửi:
Người chơi duy nhất:
Vòng hiện tại #:
Vé được bán trong vòng hiện tại:
Số dư hợp đồng:

Kết quả vòng cuối

Vé đã bán:
Vé - địa chỉ Ví - kết quả:

Dữ liệu của bạn

Địa chỉ ví của bạn:
Số tiền chi cho vé (tổng cộng/vòng này):  / 
Tiền thắng của bạn (tổng cộng/vòng cuối cùng):  / 

Mua vé
Bạn muốn mua bao nhiêu vé?

  ( 0.05   ETH)

5 giao dịch mới nhất

Ngày Số tiền TxHash

Giải thưởng

0.09 ETH
(1.8x)

Cơ hội

1/2

Người tham gia mỗi vòng

2

© Copyright 2019 SUNDAY LOTTERY - Tất cả các loại xổ số phân quyền / Xổ số blockchain phân quyền, công bằng, độc lập